4-5 februari,    lördag & Söndag
11-12 mars,       lördag & Söndag

exc-54da134fe4b0c4d5e7bc0d6d
exc-54da134fe4b0c4d5e7bc0d6d
Link till WORKSHOP I DIGITAL TEXTILTRYCK ( för photoshopvana)
(Englis version bellow)

Denna kurs är för dig som vill förstå hur photoshop kan användas som verktyg i textiltryck. detta innebär att arbeta med gamla eller nya mönster på ett mer fritt och tidsbesparande sätt. Sedan kan du använda mönster för screen eller digitaltryck. Jag har designat den nya kursen med erfarenhet från tidigare deltagarna. Kursen kommer ge dig kunskaper du kommer att älska och du behöver inga förkunskaper i photoshop
men en datorvana är obligatorisk.

Det finns många fördelar med digitalt textiltryck
• Fria antal mönster per meter
• Hög kvalitet
• Ingen minimiorder
• Obegränsat antal färger
• Bra tvättbarhet
• Miljövänligt
• Kan tryckas på fler och fler material
• mm

Välkommen!
Med min unika kompetens inom design, mönster, textil, data hjälper jag dig på ett enkelt sätt att förstå hur du kan använda photoshop-funktioner för textiltryck. Som att skapa ett galleri av dina mönster och kunna använda dom om och om igen i olika kombinationer eller se dina befintliga mönster i olika färg kombinationer innan du trycker för att nämna några. Sedan går vi genom framtagning av ett färdigt mönstersom kan rapporteras i dator och användas for textiltryck, papper eller för tryck på annan material.

Under kursen tar jag up:
• Genomgång av photoshop funktioner för textiltryck, digitaltryck samt övningar av redigering av bilder, sparande av filer , ändring av storlek, upplösnings, färgvariationer
• Genomgång av rapportering i photoshop.
• Tips på andra användbara funktioner i photoshop.
• Genomgång av och scaning av original filer/alster.
• Digital textiltryck , hur tänker man, introduktion (textiler, färger , tryckerier etc)
• Förberedande av alster för digital tryck, filuppladdning och beställning av tyger, kommunikation med tryckerier
• Allmänna designtips som att behålla handlade effekt, skapa effekter, efterbehandling mm.
• Genomgång av vanligt förekommande digitala termer.

Förkunskapskrav:
Endast grundläggande förståelse av dator
Egen Laptop behövs till kursen.
OBS! KURSEN ÄR PÅ SVENSKA MEN KURSMATERIALET ÄR PÅ ENGELSKA

Anmälningsinformation:
Antal platser:
8 personer per kurs / 3 personer behövs för att kursen blir av

Bokningsinfo:

Avgift: 2500 kr, KKV medlem
2650 kr ej KKV medlem.

Anmälan på:
Skriv här en kommentar eller maila joanna@joannabodzek.com

Bokning av plats på kursen görs genom att betala in kursvgiften (alt bokningsavgift på 500 kr) på mitt konto. (kontakta för konto)

OBS!
Hela avgiften betalas in 14 dagar innan kursen, den betalas vanligtvis inte tillbaka men i fall av sjukdom  går det att gå på kurs annat kursdatum.

Kursplats:
KKV
Adress: Planiavägen 28-30, 131 54 Nacka

Anmälan på: joanna@joannabodzek.com
eller ring mig på 0703743312

Mer om mitt arbete på
joannabodzek.com

ENGLISH VERSION:
This course is for those who want to understand how photoshop can be used as a tool in textile printing. This means working with old or new patterns or transferring your art into textiles and doing it in a digital form. You can then use the patterns for screen or digital printing. The course will give you skills you will love and you need no prior knowledge of photoshop but a computer experience is required…
Welcome!

With my unique expertise in design, pattern, textile, computer helps you to understand how you can use photoshop features for textile printing. To create a gallery of your patterns/ artworks  and be able to use them over and over again in different combinations.
To change your existing patterns in various colour combinations before to name a few. I also help you to make repetitive patterns from your artworks which can be used for textile or other digital printing.

During the course I’m taking up:

• Review of photoshop functions for textile printing, digital printing, as well as exercises of editing of images, saving files, changing the size, resolution, colour variations

• Review of the repetitive pattern in photoshop.

• Tips on other useful features in photoshop.

• Review of and scanning of original files/alster.

• Digital textile printing, how does it intend to, introduction (textiles, colours, printing etc)

• Preparation of work for digital printing, file uploading and ordering fabrics,communication with printers

• General design tips to create effects, finishing, etc.

• Review of common digital terms.

Prerequisites:Only a basic understanding of computer and own Laptop with photoshop installed.

Advertisements